27
Th9

VĂN PHÒNG, LỚP HỌC TINY HAND

 Scope/ Phạm vi công việc :  – Interior Construction/ Thi công nội thất

                                                   – M-bar ceiling, painting/ Thi công trần chìm, sơn bả

                                                  – Furniture material: An Cuong MFC, MDF Board/ Vật liệu nội thất: Gỗ MFC, MDF An Cường

* Commencement date/ Ngày thi công : 06/2019

* Site area/ Diện tích : 40 m2

* Location/ Địa điểm : Chùa Láng, quận Cầu Giấy, Hà Nội